top of page

EU Projects

762-1683957784_edited_edited.jpg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 18.04.2023 г. дружество „Юнийк Фуудс“ ЕООД стартира изпълнението на Договор № BG-RRP-3.004-2144-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програма за икономическа трансформация. Договорът е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национален план за възстановяване и устойчивост, като срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 850 263,84 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 40 % или 340 105,55 лева. Финансирането е от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Предложението за изпълнение на инвестицията включва разширяване и  оптимизиране на производството на „Юнийк Фуудс“ ЕООД чрез закупуване на ново оборудване – 12 вида машини, които ще се използват за производство на сурови десерти без рязане, сурови десерти с рязане с възможност за шоколадово покритие, печени десерти, веган сирене и веган мляко.

Основната цел на проекта е устойчиво развитие на дружеството чрез подобряване и разширяване на производствения капацитет, разширяване на продуктовата линия, повишаване на конкурентоспособността, повишаване на ефективността на производствения процес и намаляване на производствените разходи. При постигането на предвидената цел ще се повиши производителността на предприятието, ще се намалят разходите за производство за единица продукт, ще се увеличи асортимента и ще се подобри качеството на крайните продукти.

762-1683957784_edited.jpg

Номер на проекта: BG-RRP-3.004-2144-C01

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието
 
Кратко описание на проекта: Разширяване и  оптимизиране на производството на Юнийк Фуудс ЕООД чрез закупуване на ново оборудване – 12 вида машини, които ще се използват за производство на сурови десерти без рязане, сурови десерти с рязане с възможност за шоколадово покритие, печени десерти, веган сирене и веган мляко.

Краен получател: Юнийк Фуудс ЕООД
 
Обща стойност: 850 263,84лв, от които 340 105,55 лв.
безвъзмездно финансиране.
 
Начало: 18.04.2023 г.
Край: 18.04.2024 г

Picture1.png

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-3102-C01

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19
 
Бенефициент: ЮНИЙК ФУУДС ЕООД
 
Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и
0.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 05.11.2021 г.   Край: 05.02.2022 г.

Picture1-300x272.webp
bottom of page